Rotel rr 1050 инструкция

04.07.2014 Агап 5 комментариев

У нас вы можете скачать книгу rotel rr 1050 инструкция в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Whenever you press a button on the RR, its name appears in the display. By default, the labels match the printed labels for each button. You can change the label that appears when a button is pressed — to change the language or customize the labels to match your components. You can switch between the two.

We recommend that you not change the first page of labels. Use the second page to enter custom labels. This allows you to return to the default labels at any time.

Press the button again to toggle back to the first page. The current label appears in the display with the first letter flashing. Repeat steps 4 and 5 to complete the new label. When a custom label is complete it is automatically centered in the display. Press the EDIT button to save the new label and return to normal mode. Repeat steps 1 — 6 for to relabel each desired button. During the labeling process, if no button is pressed for 15 seconds, the RR returns to normal mode without saving a new label.

Placera de fyra AAA-batterierna enligt polaritetsmarkeringarna i batterifacket. Every command button for each device can have its own custom label. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.

Druk op de apparaatof commandotoets die u van een nieuw naampje wilt voorzien. Het huidige label verschijnt met de eerste letter knipperend in het scherm. Gebruik de X van het numerieke toetsenbord voor een spatie. Om het nieuwe label af te maken herhaalt u de stappen 4 en 5. Wanneer het vervaardigde label af is, komt het vanzelf midden in het infoscherm te staan. Om een volgend label te veranderen drukt u op een andere toets en herhaalt de bovenstaande zes stappen. Wanneer u tijdens het programmeren langer dan 15 seconden geen toets aanraakt, gaat de RR weer op normale bediening over zonder de nieuwe gegevens te hebben opgeslagen.

Het opnieuw labelen verandert alleen de naam voor de opdrachtset die op dat moment actief is. Iedere commandotoets van ieder apparaat kan van een andere naam voorzien worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor voor welke radio of TV interferentie dan ook, veroorzaakt door ongeautoriseerde modificaties aan deze apparatuur. Zulke modificaties kunnen de bediening van deze apparatuur in de weg staan.

De RR keert dan weer terug naar zijn normale doen. Ook dan keert de RR weer terug naar zijn normale doen.

Een advies om het nog maar eens te proberen. De RR blijft in de ontvangstfunctie tot dat alle data goed zijn over gekomen. Probeer niet data over te brengen van andere afstandsbediening dan de RR Wanneer u een toets indrukt op de RR verschijnt zijn labelnaam in het infoscherm. U kunt echter de verschijnende labelnaam naar eigen inzicht wijzigen wanneer u dat prettig of handig vindt. U heeft twee complete sets pages aan labels tot uw beschikking. U kunt tussen de twee heen en weer schakelen.

Wij raden u aan de eerste set niet te wijzigen. Gebruik de tweede set om naar uw hand te zetten, zodat u altijd terug kan naar een originele set labels. Om weer terug te gaan naar de eerste pagina druk nogmaals op dit knopje. Namen veranderen voor de toetsen.

Het veranderen van naam voor een toets: Druk op een apparaattoets om bij de commandoreeks te geraken waarvan u de naam wenst te veranderen. Druk op TUNER om de namen te veranderen in het infoscherm wanneer u de verschillende toetsen in de tunerfunctie bedient.

Overtuig u van het feit of u dat echt wenst!! Met de kloonfunctie kunt u de gehele programmering van de afstandsbediening van de ene RR naar een andere RR overbrengen. Om dat te kunnen doen legt u de twee RR tegenover elkaar zie pagina 5 en ga dan als volgt te werk:. Druk op de toets EDIT.

Om een ingang te kiezen voor dat apparaat druk dan langer dan een seconde. Het laatste apparaat in de macro-opdracht is het apparaat dat u direct bedienen kan.

Wenst u dat dat een ander apparaat is, dan moet u dat apparaat als laatste in uw opdracht opnemen. Druk langer op deze toets om de ingangskeuze van dat apparaat te wissen. Druk op MACRO en vervolgens op de toets waaronder de macro is opgeslagen om een commandoreeks te wissen. Wanneer een aangeleerd commando uit een apparaattoets is gewist, wordt deze automatisch vervangen door de fabrieksinstelling.

De RR verlaat automatisch de wisfunctie wanneer er gedurende minstens 15 seconden geen toetsen worden aangeraakt. Het herstellen van de oerfuncties.

Touches des commandes secondaires. Druk nu nogmaals op de SCAN toets. Om de SCAN toets een derde commando te leren drukt u hem voor een derde keer in. Houdt nu gedurende langere tijd de volgende toets van de originele afstandsbediening ingedrukt tot OK in het scherm verschijnt.

Wilt u een meervoudige programmering veranderen, dan moet u altijd weer met het eerste commando beginnen. Voordat u een commandoreeks kunt programmeren moet de RR wel alles geleerd hebben van de andere afstandsbedieningen.

De MACRO opdracht is niet anders dan een opeenvolging van achter elkaar gezette al geleerde opdrachten. Hij vraagt nu waar hij de commandoreeks moet opslaan. Ieder commando wordt bevestigd in het infoscherm gevolgd door een geheugensteuntje. User Guides and Service Manuals. English 7 Here is the layout of the RR In addition, the display shows a customizable label when a button is pressed. Sliding Cover A sliding cover conceals the buttons at the bottom of the RR English 9 Secondary Command Buttons Under the sliding cover is a group of oval buttons which provide secondary command functions.

Configuration Buttons Four recessed buttons behind the sliding cover are used in configuring the unit. Operating the RR This section of the manual explains the basic operation of the RR and most of its standard features. Sending IR Commands Instead of putting down one remote and picking up another, you simply press a button on the RR to convert it from the remote control for your CD player to the remote control for your TV set. Sending Macro Commands Twenty of the buttons on the RR the nine device buttons, the EXT button and the number buttons 0 - 9 can store multiple command macro sequences.

Att programmera en Kommando-knapp: All programming is saved while you are changing the batteries. Learning Mode To teach the RR the commands from one of your other remote controls, place the two remote controls end to end as shown in the illustration at the front of this manual. While programming the RR Macro Programming Twenty of the buttons on the RR the nine device buttons, the EXT button and the number buttons 0 - 9 can store multiple command macro sequences — for example, a sequence that turns on the TV set, selects channel 5, turns on the surround processor, and selects the TV input.

English 15 On the remote that will be receiving the data: On the remote that will be sending the data: De afstandsbediening op maat Wanneer u een toets indrukt op de RR verschijnt zijn labelnaam in het infoscherm. Namen veranderen voor de toetsen 1. Nederlands 85 Extra informatie: De kloonfunctie Met de kloonfunctie kunt u de gehele programmering van de afstandsbediening van de ene RR naar een andere RR overbrengen.

Om dat te kunnen doen legt u de twee RR tegenover elkaar zie pagina 5 en ga dan als volgt te werk: Met de afstandsbediening die de boodschappen moet ontvangen: Met de afstandsbediening die de boodschappen moet verzenden: Wanneer een aangeleerd commando uit een apparaattoets is gewist, wordt deze automatisch vervangen door de fabrieksinstelling De RR verlaat automatisch de wisfunctie wanneer er gedurende minstens 15 seconden geen toetsen worden aangeraakt.

Документы, которые мы получаем от производителя устройства Rotel RR мы можем разделить на несколько групп. Группа документов, определяемая как инструкции обслуживания, делится также на более подробные типы, такие как: Инструкции монтажа Rotel RR, инструкции обслуживания, короткие инструкции или инструкции пользователя Rotel RR В зависимости от потребностей, Вам необходимо поискать требуемый документ.

На нашем сайте Вы можете просмотреть самую популярную инструкцию использования изделия Rotel RR Полная инструкция обслуживания устройства Rotel RR, как должна выглядеть? Инструкция обслуживания, определяемая также как пособие пользователя, или просто "руководство" - это технический документ, цель которого заключается в использовании Rotel RR пользователями.

Инструкции пишет, как правило технический писатель, языком, доступным для всех пользователей Rotel RR Полная инструкция обслуживания Rotel, должна заключать несколько основных элементов.

Часть из них менее важная, как например: Однако остальная часть, должна дать нам важную с точки зрения пользователя информацию. Вступление и рекомендации, как пользоваться инструкцией Rotel RR - В начале каждой инструкции, необходимо найти указания, как пользоваться данным пособием.